ŽÊ^

Photographer's Note

The Mausoleum of Abdul Hamid I

Abdülhamid I, Abdul Hamid I or Abd Al-Hamid I (Turkish: Birinci Abdülhamit; 20 March 1725 – 7 April 1789) was the 27th Sultan of the Ottoman Empire, reigning over the Empire from 1773 to 1789.

The mausoleum of Abdul Hamid I is part of an imaret (a complex which could include hospices, mosques, caravanserais and colleges) built by the Sultan himself in 1776-1777. The imaret included a madrasa, a fountain, a sebil and a library. The mausoleum contains the tombs of Abdul Hamid I and his son Mustafa IV, the 29th Sultan of the Ottoman Empire. In the middle of the northern wall is a marble panel covering Muhammad's footprint (Kadem-i Sharif). This mausoleum is one of the four places that displays the Kadem-i Sharif.

The workshop contains a view of this building from Hamidiye Avenue (continuation of Bankers Ave.).
Abdülhamid I, Abdul Hamid I veya Abd El-Hamid I (Türkçe Birinci Abdülhamit; 20 Mart 1725 - 7 Nisan 1789) Osmanlı İmparatorluğu'nun 27. Sultanı olup, İmparatorluk üzerinde 1773'ten 1789'a kadar hüküm sürmüştür.

I. Abdülhamit Türbesi, 1776-1777 yıllarında Sultan tarafından yaptırılan bir imaretin (aşevleri, camiler, kervansaraylar ve medreseleri de içerebilecek bir külliye) bir parçasıdır. Bu imaret, medrese, çeşme, sebil ve kütüphane içermekteydi. Türbede, Abdul Hamid I ve oğlu Osmanlı İmparatorluğu'nun 29. Sultanı IV. Mustafa’nın mezarları bulunur. Kuzey duvarının ortasında Hz. Muhammed'in ayak izlerini (Kadem-i Şerif) kapsayan bir mermer panel bulunmaktadır. Bu türbe, Kadem-i Şerifini gösteren dört yerden biridir.

Atölye bu binanın Hamidiye Caddesi'nden (Bankacılar Caddesi'nin devamı) bir görünümünü içerir.


Exif Data
Camera / Image Information
Make: Canon
Model: Canon PowerShot SX60 HS
Lens: 3.8-247.0 mm
Software: Adobe Photoshop CC 2015 (Macintosh)
File Size: 918 kb
Shot Information
Exposure Time: 1/320
F-Stop: f/4.0
ISO Speed Ratings: 100
Focal length: 3.80 mm (in 35mm: 21.0 mm)
Date Taken: 2016-05-30 17:36
Metering Mode: Pattern
Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode

ChrisJ, pajaran, papagolf21, jemaflor, holmertz, snunney, adramad, Cricri, jhm, cornejo has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1071
Points: 40
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 7079 W: 300 N: 15266] (57453)
View More Pictures
explore TREKEARTH