The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To kasianowak: Witraże (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=965071)

emka 12-10-2019 09:23 AM

To kasianowak: Witraże
 
Witaj Kasiu.

Tak, widoki z wnętrza tego meczetu o poranku są fantastyczne. Był słoneczny dzień, więc kolory były powalające.
Chwilowo jestem raczej rozczarowana słabym zainteresowaniem moimi zdjęciami i nachodzą mnie myśli o rezygnacji z dalszego ich pokazywania. :(. Zrobię jeszcze kilka prób i zobaczę, co dalej.
Pozdrawiam serdecznie. Nie wybierasz się do Warszawy?

Małgorzata


All times are GMT. The time now is 11:08 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.