The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To kerim: Merhaba (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=506587)

moonstar 10-07-2007 12:37 AM

To kerim: Merhaba
 
Merhaba Kerim Bey;
Fotoğrafıma zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Evet Murat Göğebakan ve ayrıca Pilli Bebek adlı gurup bu şarkıyı yorumlamışlar.

Ekstra bilgi olsun diye şarkının sözlerinide ekliyorum.

Sağlıcakla...

FAiK..

Malabadi köprüsü
Malabadi köprüsü
Orada başladı bitti
Şu garibin öyküsü
Karşıki aşiretten
Bir kıza gönül verdi
Aşkı uğruna hergün
O köprüye giderdi
Siirt'in dağlarında
Uçan kuşu vururdu
Fatma'yı okşadıkça
Kahrı sükun bulurdu
Of garibim of
Of garibim of

Kara tahtlı şeyh derler
Fatma'nın babasına
Katı ve insafsızdı
Bu aşkın karşısında
Kararlıydı zalim şeyh
Onları öldürmeye
Yine bir seher vakti
Pusu kurdu köprüye
Tabancalar patladı
Sevgililer susmuştu
Malabadi köprüsü
Aşka mezar olmuştı
Of garibim of
Of garibim of


All times are GMT. The time now is 02:15 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.