The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To rigoletto: tesekkurler (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=889695)

alibasarir 09-18-2012 09:21 AM

To rigoletto: tesekkurler
 
teşekkürler Deniz sende iyisindir umarım ,TE'ye eskisi gibi vakit ayıramıyorum ama araya İffet girip biraz dürtünce ara sırada olsa paylaşımda bulunuyorum :) ,D90'a demir attık ,büyük makinalarla uğraşması zor oluyor .birde lenslere yatırım yapmak gerek ,onun için d90 fazlasıyla yetiyor ...
selamlar


All times are GMT. The time now is 11:26 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.