The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To PiotrF: Przed wyjazdem (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=972389)

emka 10-22-2021 09:53 AM

To PiotrF: Przed wyjazdem
 
Cześc,

Ja też zwykle przed wyjazdem sprawdzam, kto był w danym miejscu, co było pokazywane, żeby sie nie powtarzać itd. A Piran bardzo mi sie podobał. A utkwił mi specjalnie w pamięci z powodu moich klopotów z dostaniem sie tam. Ale przynajmniej jest co wspominac. Czekam teraz na Twoja wersję :).

Pozdrawiam

M


All times are GMT. The time now is 11:52 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.